Sacensību nolikums

BIGBANK SKRIEN LATVIJA 2019
Ventspils Piedzīvojumu parka maratons
Nolikums

1.ORGANIZATORS

Maratona organizē biedrība Ventspils Maratona klubs sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes sporta pārvaldi.
Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Valerts

2.DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

5-7 km un 10-12 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

Maratonā un pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2002. gadā vai vecāki.
(Ja maratonu vai pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv)

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2007.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

3.REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties un iegādāties abonementus var internetā www.bigbankskrienlatvija.lv, kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 14.12.2018., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

4.DALĪBAS MAKSAS

5.DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Ventspils Piedzīvojumu parka maratons, divas nedēļas pirms pasākuma.

6.PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

Sacensību laika plāns 15.jūnijam:

• plkst. 16:00 – 21:00 reģistrācija sacensībām, numuru un čipu saņemšana;
• plkst. 17:00 – 21:00 pasta party;

Sacensību laika plāns 16.jūnijam:

• plkst. 7:30-9:45 reģistrācija, numuru un čipu saņemšana;
• plkst. 10:00 kopējs starts maratona (42,195km), ½ maratona (21,097km) un NIKE skrējienam (10,55km)
• plkst. 10:00-13:15 turpinās reģistrācija, numuru un čipu saņemšana 5,3 km skrējienam;
• plkst. 12.30 apbalvošanas ceremonija 10.55km un 21,098km skrējieniem;
• plkst. 13:25 sadraudzības skrējiens dalībniekiem ar kustību traucējumiem, pulcēšanās pie servisa ēkas no pl.13:00;
• plkst. 13:30 starts Tautas skrējienam (5,3km);
• plkst. 14:30 starts Bērnu skrējieniem (300m, 500m un 1km);
• plkst. 15.30 apbalvošanas ceremonija 5,3km, 42,195km un bērnu skrējieniem.

7.APBALVOŠANA

• Maratons, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
• Pusmaratons, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
• 10.55 km, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.
• 5.3 km, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.
• Bērnu skrējieni, 1.-3.v. meiteņu un zēnu konkurencē, katrā grupā, ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

8.DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja maratona vai pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

9.DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

10.CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

Sekojiet līdzi jaunumiem bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv mājas lapā, sadaļā Ventspils Piedzīvojumu parka maratons.

11.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu:sportlat@sportlat.lv.