Sacensību nolikums

VENTSPILS MARATONS 2023

 

NOLIKUMS

 

 

1.ORGANIZATORS UN NORISES LAIKS

Maratonu organizē Biedrība “Ventspils Maratona Klubs”, Reģ. Nr. 40008149463 (e-pasts: klubs@maratonaklubs.lv), sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas domi.

Ventspils maratons notiek 2023. g. 17. Septembrī.

 

2.DALĪBNIEKI.

5 km distancē var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

10 km distancē drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2014. gadā un vecāki.

Maratona, 42,195km un pusmaratona, 21,0975km distancēs, drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005. gadā un vecāki. Ja maratonu, pusmaratonu, vai 10km vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt tikai ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai šādu dalībnieku pieteiktu sacensībām maratona vai pusmaratona distancei, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: sportlat@sportlat.lv

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, dzimuši 2010. gadā un jaunāki. Jaunākajās grupās drīkst piedalīties bērni, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

 

3.REĢISTRĀCIJA.

Reģistrēties sacensībām var internetā www.sportlat.lv , kā arī par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

 

4.DALĪBAS MAKSAS.

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

Apmaksas periods 42,195 km 21,0975 km 10km* 5km* Nūjošana 10km Bērnu skrējiens
23.05.-23.07.2023. EUR 25 EUR 20 EUR 15 EUR 10 EUR 10 Bezmaksas
24.07.-15.09.2023. EUR 30 EUR 30 EUR 15 EUR 10 EUR 10 Bezmaksas
Tikai EXPO 15.09. – 16.09.2023. EUR 40 EUR 40 EUR 25 EUR 25 EUR 20 Bezmaksas

* jauniešiem, kas dzimuši 2004. gadā un jaunākiem, tiek piemērota 50% atlaide 10km un 5km distancēm.

No garākas distances uz īsāku var pārreģistrēties bez maksas, nosūtot e-pastu uz e-pasta sportlat@sportlat.lv  līdz 01.09.2023. plkst. 24:00. Pasākuma nedēļā distances maiņa uz īsāku maksā 5 EUR.

No īsākās distances uz garāku var pārreģistrēties, samaksājot pieteikšanās perioda attiecīgo distanču cenu starpību, nosūtot e-pastu uz adresi sportlat@sportlat.lv līdz 01.09.2023. plkst. 24:00. Pasākuma nedēļā distances maiņa uz garāku maksā 10 EUR.

 

! Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību. Tāpat dalības masa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

Reģistrējoties pasākuma dienā, var netikt nodrošināts pilns serviss.

 

5.DISTANCES UN VECUMA GRUPAS.

Maratons – 42.195 km
Sievietes  Vīrieši
SM 1983. – 2005. dzimš. g. VM 1983. – 2005. dzimš. g.
SM40 1973. – 1982. dzimš. g. VM40 1973. – 1982. dzimš. g.
SM50 1972. dzimš. g. un vecākas VM50 1963. – 1972. dzimš. g.
VM60 1962. dzimš. g. un vecāki

 

Pusmaratons – 21,0975 km
Sievietes Vīrieši
S 1983. – 2005. dzimš. g. V 1983. – 2005. dzimš. g.
S40 1973. – 1982. dzimš. g. V40 1973. – 1982. dzimš. g.
S50 1972. dzimš. g. un vecākas V50 1963. – 1972. dzimš. g.
V60 1962. dzimš. g. un vecāki
10km skrējiens
Sievietes Vīrieši
SNJ 2003. – 2014. dzimš. g. VNJ 2003. – 2014. dzimš. g.
SN20 1993. – 2002. dzimš. g. VN20 1993. – 2002. dzimš. g.
SN30 1983. – 1992. dzimš. g. VN30 1983. – 1992. dzimš. g.
SN40 1973. – 1982. dzimš. g. VN40 1973. – 1982. dzimš. g.
SN50 1972. dzimš. g. un vecākas VN50 1963. – 1972. dzimš. g.
VN60 1962. dzimš. g. un vecāki
5km skrējiens
Sievietes Vīrieši
STB 2007. dzimš. g. un jaunākas VTB 2007. dzimš. g. un jaunāki
STA 2004. – 2006. dzimš. g. VTA 2004. – 2006. dzimš. g.
ST 2003. dzimš. g. un vecākas VT 2003. dzimš. g. un vecāki
Bērnu skrējiens
Meitenes Zēni
SB1 2016.g.dzim. un jaunākas VB1 2016.g.dzim. un jaunāki
SB2 2014. – 2015. dzimš. g. VB2 2014. – 2015. dzimš. g.
SB3 2012. – 2013. dzimš. g. VB3 2012. – 2013. dzimš. g.
SB4 2010. – 2011. dzimš. g. VB4 2010. – 2011. dzimš. g.

 

Bērnu skrējiens tiek organizēts Eiropas Savienības projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros! Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības veselības paradumu maiņu, uzlabojot veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes ietver fizisko aktivitāšu, veselīga uztura, garīgās veselības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā.

 

Nūjošanas distance

Jebkurš dzimšanas gads

 6.NORISE UN STARTA LAIKI.

Divas nedēļas pirms pasākuma var tikt precizēta sacensību programma un starta laiki. Informāciju publicēs mājas lapās Ventspils-maratons.lv  un sportlat.lv, sadaļā “Ventspils maratons”.

Sacensību starta un finiša vieta, un reģistrēšanās vieta – pie koncertzāles Latvija, Lielais Laukums 1, Ventspilī.

 

Expo plāns 16. septembrim:

 

Sacensību laika plāns 17. septembrim:

 

7.APBALVOŠANA.

Maratons, 1. – 6. v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē

Pusmaratons, 1. – 6. v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

10km skrējiens, 1. – 6. v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē

5km skrējiens – 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē

Komandu vērtējums – 1.-6.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

Nūjošanas distancē 3 ātrākās sievietes un 3 ātrākie vīrieši tiek apbalvoti.

Bērnu skrējiens. Visi finišējušie saņem piemiņas medaļas. 1.-3.vietu ieguvēji (zēni.,meitenes.) vecuma grupā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām.

 

Visās distancēs katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

 

 8.KOMANDU VĒRTĒJUMS UN PIETEIKUMI

Komandu dalībnieki:

Komandu vērtējuma balvu ieskaitei, komandu var veidot individuāli skrējēji, skriešanas klubi un uzņēmumi atsevišķi.

Vienas komandas sastāvā jābūt 5 dalībniekiem, jebkādās dzimumu proporcijās. Šo dalībnieku vārdus, uzvārdus un komandas nosaukumu, komandu cīņas pieteikšanai jānosūta papildus individuālajai reģistrācijai. Komandas pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi sportlat@sportlat.lv

Distance Dalībnieku skaits ieskaitei
42.195km vai 21.0975 km 1
10-12 km 1
5-7 km 1
Jebkura iepriekšminētā distance 2

 

Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā.

Komandu vērtēšana:

Lai noteiktu labāko komandu tiks vērtēti komandas dalībnieku iegūtie punkti.

Dalībnieku punkti tiek aprēķināti atbilstoši uzrādītajam rezultātam individuālajā kopvērtējumā attiecībā pret konkrētās distances uzvarētāja rezultātu (uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra konkrētā dalībnieka laiku) un reizinot ar 1000 (attiecīgi vīriešu un sieviešu konkurencē).

Komandas ieskaitē dalībnieks drīkst startēt tikai vienā distancē, tiek ieskaitīts tikai vienas distances rezultāts. Nav pieļaujama viena dalībnieka divās dažādās distancēs iegūto punktu ieskaitīšana komandas vērtējumā.

 

9.DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai (Ja pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!). Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 10.DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

11.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN CITI NOTEIKUMI

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25. pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 12.FOTO UN VIDEO.

Visos posmos tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem „Skrien Latvija 10. sezona” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

 

13.IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.

Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posmu nolikumos, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt tajos izmaiņas.

 

Sacensību vadītāja   Ilze Valerts

Biedrības Ventspils Maratona kluba biedrs